Rekonštrukcia chalupy z nepálenej tehly

Chalupa, ktorá má takmer 100 rokov je postavená z nepálenej tehly. Unikátne vlastnosti, vynikajúca klíma v interiéri, hrúbka múrov 60 až 80cm. Kastlové okná. Celková rekonštrukcia druhej časti RD.

Sanácia proti vzlínaniu vody, nové vnútorné priečky.
Stropné trámy 200/120. Dlážkovica 140/25.
Pomúrnice 150/150.
Krokvy 180/100, klieštiny 180/60.
Závitové tyče 12mm.
Klince 10tky – tisíc ks.
Nové rozvody vody, odpadu a elektroinštalácie.
OSB3 12mm 150štvorcov.
Minerálna vlna 18+5cm.
Preglejk 21 WISA, C-kvalita, obalová.
ŽB veniec 4,5kubíka.
Pórobetónové tvárnice 12 paliet.
Preklady 8ks.
20ton stavebnej sute.
Recyklované borovicové krokvy, dubové hambálky.
Rabitz, vrchnáky z piva a klince – ďalších 1000ks.