Pergola v Dubodieli

Základný koncept Pergoly v Dubodieli vychádzal z požiadavky klienta na low-costovom riešení bez dodatočnej farebnej údžby s predpokladanou dĺžkou opotrebenia materiálu 10 rokov. Starnutie (šednutie a zvetrávanie) materiálu, funkčnosť ochrany proti priamemu slnku, ekologický prístup. Fotografie ukazujú stav po 3 rokoch.

Celková plocha svetlolamov cca 12m2.
Rok realizácie: 2014, jeseň.
Použitý materiál: červený smrekovec hobľovaný, nerezový spojovací materiál, betón, bez ochranného náteru.
Celková doba realizácie: 3 dni.
Približná cena realizácie: 470€.